Hygiënische zorgen

De basis van thuisverpleging is een goede hygiënische verzorging. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u zelf niet meer kan instaan voor uw hygiënische zorgen:

 • U heeft een tijdelijk probleem, bijvoorbeeld na een operatie
 • U heeft een chronisch probleem zoals spierafname door leeftijd, verminderd gezichtsvermogen, ziekte, verminderde mobiliteit,…
 • U heeft hulp nodig bij het wassen van uw rug en voeten, een douche of een bad nemen, uzelf aan te kleden,…

Wij maken gebruik van de derdebetalersregeling: dit houdt in dat we onze facturen rechtstreeks met de mutualiteit regelen. U hoeft voor ons dus geen geld in huis te halen!

Wondzorg

Onze verpleegkundigen scholen zich continu bij, waardoor er ook enkele wondzorgdeskundigen in het team zitten. In overleg met huisartsen en specialisten proberen wij zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen.

Oncologische zorg

Wanneer het verdict ‘kanker’ valt, is er vaak grote bezorgdheid bij de mensen. Wat is de diagnose, prognose en behandeling?

Vaak is het een lang proces waarbij verschillende stadio doorlopen worden. Wij zijn er om u thuis te ondersteunen, zowel door de basisprincipes van de verpleegkunde toe te passen, alsook de meer specifieke zorgen (chemo-afkoppeling, inspuitingen 24 uur na de chemo, het spoelen van de poortkatheter, opvolging van stralingswonden,…).

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Wat betekent dit in de praktijk?

 •  verlichting bieden voor pijnklachten en lijden door andere symptomen.
 • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreren.
 • een ondersteuningssysteem bieden aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood.
 • een ondersteuningssysteem bieden aan de familie tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces.
 • gebruik maken van een teamgerichte aanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families.
 • trachten de kwaliteit van leven te verhogen.

 

Langer thuisblijven

 • Bij ons staat u centraal zodat u zo lang mogelijk, in goede omstandigheden, thuis kan blijven wonen. Ook post-operatieve zorgen behandelen wij met de grootste zorg, door onder meer continu contact te houden met uw behandelende arts. Onze verpleegkundigen streven naar een vast en voorspelbaar uur van verzorging, dat we samen met u op voorhand bepalen.

 

Incontinentie

Mensen die ongewild hun urine niet kunnen ophouden, lijden aan incontinentie. Dit is geen ziekte, maar een verschijnsel of symptoom dat verschillende oorzaken kan hebben.

Urineverlies kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Vrouwen en senioren worden evenwel het meest getroffen.

Er zijn drie vormen van incontinentie:

 • Inspanningsincontinentie, waarbij de sluitspier een plotse verhoging van de spanning of druk op de blaas niet meer aankan (bv. bij niezen, hoesten, lachen of tillen).
 • Aandrangincontinentie, waarbij de blaaswand onwillekeurig samentrekt, de blaas lekt en er plotseling opkomende en niet te onderdrukken drang om te plassen ontstaat.
 • Overloopcontinentie, waarbij de blaas is afgesloten en daardoor niet meer volledig geledigd wordt bij het plassen, tot ze op een bepaald moment letterlijk overloopt.

Samen met u kunnen we gaan kijken welk incontinentiemateriaal het beste bij u past, zodat u comfortabel en discreet de dag doorkomt.
Wist u dat u in sommige gevallen in aanmerking kan komen voor incontinentieforfaits?