Samenstelling van het team

Ondanks de goedkeuring van het RIZIV hebben wij ervoor gekozen niet te werken met zorgkundigen. Hoewel hun werk uitstekend is, opteren we ervoor om enkel verpleegkundigen te sturen naar onze patiënten zodat steeds elk aspect van de verzorging door dezelfde persoon kan gebeuren. Elke patiënt heeft dus zijn/haar vaste verpleegkundigen die zowel hygiënische zorgen kan verstrekken alsook spuitjes geven, wonden verzorgen en meer specifieke zorgen kan toedienen.

Onze verpleegkundigen staan niet in voor alle patiënten, de meeste rondes hebben hun vaste gezichten. In tijden van ziekte of verlof kan dit tijdelijk anders zijn, maar wij doen onze uiterste best dit te beperken. Wanneer er vragen zijn, kunnen die steeds gesteld worden aan de vaste verpleegkundige of aan Maaike Jacobs, die fungeert als aanspreekpunt voor het team. Zij ondersteunt het team in de dagdagelijkse werking, reageert op noodoproepen en zorgt voor een vlotte werking.

Bijscholing en expertise

Minstens eenmaal per maand vindt er een bijscholing plaats voor onze verpleegkundigen. Buiten de bijscholingen zijn er verscheidene collega’s gespecialiseerd in wondzorg, stomazorg, palliatieve zorg of diabeteszorg. Zij staan elke moment klaar om hun kennis te delen met collega’s.

Ons team

Maaike

Delfien

Griet

Jolien

Maude

Jolien

Herman

Vienna

Ilse

Kris

Laura

Ine

Annick

Imke

Ria

Steffi

Karen

Goedele