Palliatief forfait

Het palliatief forfait is een bijkomende financiële tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Wie heeft recht op het ‘palliatief forfait’?
Om recht te hebben op het palliatief forfait moet een patiënt het palliatief statuut hebben. Dit statuut kan aangevraagd worden door uw huisarts aan de hand van een medische kennisgeving, die wordt opgestuurd naar de adviserende arts van het ziekenfonds.

Als huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut moet u weten dat patiënten met het ‘palliatief statuut’ bovendien geen persoonlijk aandeel (remgeld) moeten betalen voor:

  • bezoeken van huisartsen
  • bepaalde verstrekkingen in de sector thuisverpleging
  • bepaalde verstrekkingen kinesitherapie bij de palliatieve patiënt thuis

Incontinentieforfait

Er bestaan binnen de mutualiteiten twee incontinentieforfaits, waarbij het eerste een incontinentieforfait is voor personen die niet afhankelijk zijn. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontenentie.
  • Geen recht hebben op het incontinentieforfait omdat men niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium.
  • Niet verblijven in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
  • Nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebben.

Het tweede incontinentieforfait is er een voor zwaar zorgbehoevenden. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden recht hebben op het  forfait B of C in de thuisverpleging, met een score van 3 of 4 voor het criterium ‘Incontinentie’.
  • De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden  niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra).
  • Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.

Patiëntenschrift

Sinds oktober 2017 worden de paspoorten van de patiënten bij elk bezoek uitgelezen. Op deze manier wordt het bezoek bevestigd door de verpleegkundige, zoals wordt gevraagd door het RIZIV.

Link naar het artikel

 

Hierdoor van echter het communicatieblad, waarmee we vroeger werkten, weg. Het communicatieblad werd dagelijks afgetekend door de verpleegkundige die langskwam, ook de verstrekte zorgen werden opgeschreven.

Door familie en huisarts kon het communicatieblad gebruikt worden om met de verpleegkundigen afspraken te bevestigen, wijzigingen te noteren en dergelijke. Ook voor de verpleegkundigen was het communicatieblad een pluspunt: wijzigingen in de medicatie konden makkelijk worden neergepend, dagen waarop een pleister moest geplakt worden werden genoteerd. Zo werd alles van dichtbij opgevolgd.

Omdat de noodzaak van het communicatieblad verdwenen is, maar het toch nog steeds handig blijkt om schriftelijke geheugensteuntjes te hebben (zowel voor verpleegkundigen alsook familie en patiënt zelf), hebben wij een schrift ontworpen. In dit schrift kunnen belangrijke telefoonnummers opgeschreven worden, data van doktersbezoeken, medicatielijsten en zoveel meer.

Klik hier om een schrift aan te vragen

MDO

Een MDO (of multi-disciplinair overleg) wordt vaak gevraagd teneinde de zorg aan huis volledig te optimaliseren. Misschien is er extra hulp nodig of moeten er andere afspraken worden gemaakt. Het kan nuttig zijn om even met alle betrokken personen samen te komen en te bekijken of de situatie nog haalbaar is of kan worden verbeterd.

Een MDO wordt geleid door een coördinator van de mutualiteit. De coördinator legt in samenspraak met de andere actoren een datum vast waarop het overleg zal plaatsvinden. Betrokken personen zijn onder andere familie, huisarts, familiehulp, familiezorg, OCMW en de thuisverpleging.

Vraag hier een MDO aan

Betaling

Wij werken met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat wij onze prestaties rechtstreeks aan de mutualiteit aanrekenen. U hoeft ons dus niet te betalen voor onze diensten! kan de aangerekende verzorgingen opvolgen door naar www.patientenfactuur.be te gaan. Op deze site is het noodzakelijk dat u zichzelf identificeert met uw identiteitskaart. Zo blijft de privacy van elke patiënt gegarandeerd, zonder recht op inzage te beperken.

Interessante applicaties

112

Het belangrijkste voordeel van de app 112 BE is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Farmaceutisch kompas

De geneesmiddelteksten uit het FK zijn gratis beschikbaar als applicatie en offline te gebruiken (handig voor huisartsen en in ziekenhuizen). Deze applicatie wordt 2-maandelijks geactualiseerd.

Hartslagmeter

Hartslagmeter, Hartslag, Pols is de meest nauwkeurige hartslagmeter app voor smartphone en het heeft geen externe hardware nodig. Gebruik het voor het optimaliseren van uw training en om uw voortgang bij te houden.

Farmad

De online service van je vertrouwde apotheker, 24/7 beschikbaar, veilig en persoonlijk.

Pollennieuws

Pollennieuws is een applicatie waarmee u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van actuele informatie over pollen en hooikoorts.